UWAGA Zmiana godzin otwarcia kancelarii i przyjęć komornika

Kancelaria czynna: pon.-pt. w godz. 7.30-15.30

Godziny przyjęć: poniedziałek 13.30-15.30

Kontakt telefoniczny do kancelarii pod numerem telefonu:

(65) 544 61 42 -numer ten jest jednocześnie numerem faksu.

 

Kancelaria korzysta z systemu OGNIVO oraz EKW 

 

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;

2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji  

Zobacz pełen tekst w/w ustawy (zobacz)